ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία μας αναγνωρίζει τόσο τη σπουδαιότητα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και την εγκαθίδρυση αισθήματος ασφάλειας για τις συναλλαγές τους, όσο και την αναγκαιότητα εφαρμογής των πλέον σύγχρονων, προηγμένων και αποδεδειγμένων αξιόπιστων μεθόδων και πρακτικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών, ειδικότερα των οικονομικών, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-leandros.gr.  

 Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-leandros.gr κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Η δυνατότητα για εκτέλεση οποιασδήποτε συνδιαλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-leandros.gr παραχωρείται μετά την εγγραφή των χρηστών στο κατάστημα και την είσοδό τους σε αυτό, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Κωδικό Ασφάλειας (Password), ο οποίος συνίσταται να αλλάζει, για λόγους ασφαλείας και άρσης της πιθανότητας χρήσης ίδιου κωδικού με διαφορετικό χρήστη, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επίσης συνδιαλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνει εγγραφή αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ.) και των συναλλαγών αυτών με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται και διαχειρίζονται ως απόρρητα και δεν κοινοποιούνται προς τρίτους, παρά μόνον σε όσους εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της «Εταιρίας» εμπλέκονται στη διεκπεραίωση της συναλλαγής.

Καθίσταται σαφές, ότι βάσει  του άρθρου  12 και 13 του Ν. 2472/1997, γνωστοποιείται το δικαίωμα πρόσβασης και εναντίωσης, σύμφωνα με το οποίο ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην «Εταιρία», καθώς και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των στοιχείων που τον αφορούν. Καθίσταται σαφές ότι η εταιρεία μας δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός και αν κατατεθεί έγγραφη εξουσιοδότηση περί του εναντίον, ή τούτο επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής, στην οποία και βάσει των κείμενων διατάξεων οφείλει να συμμορφωθεί.

Δια του παρόντος διαδικτυακού καταστήματος δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.e-leandros.gr, όπως η λειτουργία της απομνημόνευσης των καθορισμένων από τους πελάτες ως «αγαπημένα προϊόντα». Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει  το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή παύει να υφίσταται η λειτουργία απομνημόνευσης του ιστορικού των «Αγαπημένων Προϊόντων».

Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το www.e-leandros.gr , τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.